Chlazení od Teplárny Liberec

V portfoliu našich služeb nově naleznete také výrobu chladu z tepla, moderní a efektivní řešení dodávky chlazení pro Váš objekt. Zajímá Vás, jak služba probíhá?

Mám zájem
Chlazení

Jaké jsou hlavní benefity chlazení od Teplárny Liberec?

 • Tichý provoz bez nežádoucích vibrací
 • Šetrnost k životnímu prostředí
 • Snadná instalace i regulace zařízení (stačí jednofázový elektrický rozvod)
 • Vysoká spolehlivost a životnost zařízení
 • Odborný servis a garance plynulých dodávek
 • Nízké náklady na provoz, obsluhu a údržbu technologie
 • Desetinová spotřeba elektrické energie v porovnání s kompresorem
Teplárna Mraky

Jak vyrábíme chlad?

Pro výrobu chladu využíváme technologii zvanou absorpční chlazení. Proces absorpčního chlazení probíhá kontinuálně za vysokého podtlaku v lokálních absorpčních jednotkách, které k výrobě chladu využívají tepelnou energii ze soustavy centrálního zásobování teplem, a tím maximálně redukují negativní dopad výroby chladu na životní prostředí.

1

Ve vakuu odpařená chladící voda putuje do výparníku, jenž je rozdělen na dvě sekce – sekci chladiva (vody) a absorberu.

2

V sekci absorberu je rozstřikován koncentrovaný roztok LiBr. Touto reakcí dochází k procesu absorpce, čímž vzniká pára.

3

Z páry je trubkovým svazkem chladící vody následně odváděno teplo, které ze zředěného (a v generátoru znovu koncentrovaného) roztoku LiBr odpařuje horkou vodu. 

4

Vodní pára je přesunuta do kondenzátoru, kde se působením proudu chladící vody vysráží a vytvoří efekt chlazení.

5

U velmi koncentrovaného zředěného roztoku poté dochází k opakování absorpčního procesu.

Dodávka chladu

Pracovník

Pro developerské projekty

Absorpční chlazení je ideální formou klimatizace nejen pro průmyslové objekty, ale také všude tam, kde je nutné regulovat vnitřní teplotu. Jedná se tak například o:

 • sportoviště,
 • hotelové komplexy,
 • obchodní a zábavní centra,
 • nemocnice, zdravotnická střediska,
 • budovy veřejné správy, kancelářské objekty.

Své využití najde ale i v dalších technologických odvětvích, například v chemickém či farmaceutickém průmyslu (v rámci vysoušení a chlazení strojů) nebo v potravinářském průmyslu (pro uchovávání surovin, jako součást výroby).

Rodina

Pro bytové domy

Dodávky chladu dokážeme zajistit nejen v nově vznikajících budovách – postaráme se o chlazení i ve stávajících objektech před modernizací nebo v domech s možností provedení stavebních úprav za předpokladu, že je objekt již připojený k centrálnímu zásobování teplem, případně je možné jej připojit. Spolu s dodávkou komodity se postaráme o:

 • zpracování technicko-ekonomického výhledu,
 • zajištění potřebné dokumentace,
 • kompletní realizaci projektu,
 • následné zabezpečení dodávky chladu.