O společnosti

Liberecká teplárna zásobuje tepelnou energií téměř 13 tisíc domácností převážně na libereckých sídlištích, dalších více než 120 odběratelů z terciární sféry a desítku průmyslových podniků. Je technologicky propojena se sousedním zařízením na termické zpracování odpadů TERMIZO, které jí v celoročním průměru poskytuje více než dvě třetiny energie potřebné pro výrobu tepla.

Zdrojovou základnu tvoří celkem šest kotlů o celkovém tepelném výkonu 94,9 MW a tři kogenerační jednotky o výkonu 3,6 MW. Distribuční soustava zahrnuje 37,8 km primárních a 35,3 km sekundárních rozvodů.

Teplárna

Teplárna v číslech

Energie

20 396 MWh

vyrobené elektrické

energie za rok

Teplo

173 994 MWh

vyrobené tepelné energie za rok

Rozvody

73,1 km

rozvodů tepelné energie

Domácnosti

12 893

domácností zásobovaných tepelnou energií

Přejít na sekci