Často kladené dotazy

Často kladené dotazy

Nejčastěji se nás ptáte na tyto otázky:

Teplo

Teplo

Kde najdu ceny tepla pro následující rok?
Rozbalit

Předběžnou cenu pro nadcházející rok zveřejňujeme vždy v průběhu listopadu, to znamená minimálně jeden měsíc předtím, než vejdou v platnost. Naleznete je v ceníku na našem oficiálním webu.


Otopné období začíná dle vyhlášky MPO č.194/2007 Sb. dnem 1. září a končí 31. května následujícího roku. Dodávka tepelné energie je v rámci topného období zahájena tehdy, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě klesne pod +13 °C ve dvou po sobě jdoucích dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. O spuštění tepla vždy informujeme zákazníky na našich webových stránkách.


GreenNet je projekt modernizace páteřních rozvodů, konkrétně se jedná o výměnu parovodního potrubí za horkovodní. Cílem projektu je revitalizace okolního prostředí. Horkovody částečně umístíme pod zem, díky čemuž nebudou rušit ráz okolní krajiny a zajistí efektivnější rozvod tepla – modernější technologie zároveň výrazně sníží tepelné ztráty na parovodu.

První etapa byla dokončena v roce 2020 a další dvě nás čekají v průběhu let 2024-2025. Modernizace teplárenské sítě rovněž přispěje ke stabilizaci ceny tepla našim zákazníkům.

Elektromobilita

Elektromobilita

Jak se elektromobilita vyplatí?
Rozbalit

Údržba a provoz elektromobilů je levnější než u vozů se spalovacím motorem. Cena za kilometr ujeté vzdálenosti je nižší a zároveň vozidla produkují výrazně méně emisí, čímž přispívají ke kvalitnějšímu ovzduší.


Typ nabíječky Cena pro registrovaného zákazníka (Kč/kWh) Cena pro neregistrovaného zákazníka (Kč/kWh)
AC 6.90 6,90
DC 10,90 10,90

Aktuální ceník najdete také v mobilní aplikaci E.ON Drive.

Uvedené ceny jsou včetně DPH a platné k 18. 10. 2023. Při překročení volných minut je účtován poplatek.


Registrovaní zákazníci

Dobíjecí karta: Abyste spustili dobíjení, stačí jednoduše přiložit dobíjecí kartu ke čtečce. Dále postupujete dle pokynů na obrazovce dobíjecí stanice.

Mobilní aplikace: V AppStore nebo Google Play si stáhněte aplikaci E.ON Drive a přihlaste se pod svým účtem. Na mapě potom najděte vybranou dobíjecí stanici, zvolte si konkrétní konektor a spusťte dobíjení.

Neregistrovaní zákazníci

Zaplatit můžete přes QR kód anebo na adrese nabijeni.eon-drive.cz. Na webu zadejte číslo dobíjecího bodu, svůj e-mail a číslo své platební karty. Pak už jen potvrďte konektor a dobíjejte.

Poruchy a odstávky

Poruchy a odstávky

Všiml/a jsem si, že z parovodů uniká pára. Čím to je a jak se mám zachovat?
Rozbalit

V takovém případě se vždy obraťte na náš dispečink. Situace může být stejně tak důsledkem poruchy jako běžnou nehavarijní záležitostí, což na základě Vašeho podnětu prověříme a případně zjednáme nápravu.


Zejména po odstávkách nezřídka dochází k zavzdušnění topné soustavy v domě. Účinnou prevencí proti zavzdušnění je instalace automatického odvzdušňovacího ventilu do nejvyššího bodu tam, kde přechází potrubí do smyčky. Pokud potrubí ve Vašem domě tímto ventilem nedisponuje, je nezbytně nutné, aby byl po každé odstávce otevřen vývod (kohoutek) v nejvyšším patře. Tento krok musí zajistit správa objektu.


Problém bude pravděpodobně ve vnitřním rozvodu. Pokud potřebujete opravit vnitřní rozvody, obraťte se na svého správce nebo pověřenou osobu ve Vašem domě.

Přechod k teplárně

Přechod k teplárně

Jak mohu přejít k teplárně?
Rozbalit

V případě zájmu o připojení Vašeho objektu k centrálnímu zásobování teplem nás prosím kontaktujte. Vaši žádost posoudíme a připravíme nezávazný návrh optimálního řešení včetně případného pokrytí investice spojené s vybudováním přípojky a zajištěním dodávky.


Komfort: nezatěžujeme zákazníky zbytečnou administrativou ani starostmi o zařízení. Ovládají pouze termoregulační ventil na radiátorech.

Nonstop servisní služba: náš servisní tým se o klienty stará 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na poruchy reagujeme okamžitě.

Ekologický přístup: splňujeme přísné emisní limity a zdroje centrálního zásobování důsledně kontrolujeme. Emise z výroby elektřiny a tepla jsou rozptylovány ve vysokých výškách, nemají tedy bezprostřední dopad na ovzduší ve městě.

Žádné náklady navíc: zákazník teplárny nemusí investovat do vlastní kotelny či kotle a nehrozí mu žádné mimořádné náklady na revize ani údržbu. Ceny našeho tepla jsou konečné.

Další výhody odběru tepelné energie od teplárny najdete zde.


Zákazníkům, kteří s námi uzavřou smlouvu o dodávce tepelné energie na pětileté období, nabízíme výhodnější cenové podmínky. Jistota v podobě víceletých odběrů tepla umožňuje naší společnosti rozvíjet a modernizovat síť centrálního zásobování teplem. 

Běžná domácnost ročně ušetří tisíce korun a průměrný bytový dům za dobu trvání věrnostního programu i 500 000 Kč.  Zapojte se do našeho věrnostního programu i Vy a spořte za výdaje na teplo. Program je určen pro nové i stávající zákazníky. Více informací naleznete zde.