Povinná publicita

Povinná publicita

Instalace FVE v Teplárně Liberec - I. etapa

Projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra pro životní prostředí.

Předmětem projektu je výstavba tří fotovoltaických elektráren včetně bateriových úložišť. Jejich instalací a následným využíváním obnovitelných zdrojů pro výrobu energie bude Teplárna Liberec, a. s. aktivně přispívat ke snížení negativních dopadů na životní prostředí, které vyvstávají v souvislosti s výrobou elektrické energie z fosilních paliv.

Termín realizace: 2023-2024


Revitalizace CZT Liberec - GreenNet I

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu byla přestavba části primární parní tepelné sítě soustavy CZT Liberec na horkovodní. Jednalo se o rekonstrukci napáječe „Město“ z liberecké teplárny dolní centrem města do lokality Pavlovice a Ruprechtice. Celková délka realizované trasy čítala cca 9,1 km. 

Investor: Teplárna Liberec, a. s.
Projektant: SITEZ s. r. o.
Dodavatel: TENZA, a. s.
Termín realizace: 2018-2020


Revitalizace CZT Liberec – GreenNet II

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_006/0007696
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rekonstrukce tepelného napaječe Textilana v rámci soustavy centrálního zásobování teplem v Liberci spočívající ve výměně stávajícího parovodního potrubí za horkovodní. Záměr povede ke snížení tepelných ztrát, spotřeby primární energie a emisí CO2 .


Revitalizace CZT Liberec – GreenNet III

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_006/0007697
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rekonstrukce tepelného napaječe Vratislavice v rámci soustavy centrálního zásobování teplem v Liberci spočívající ve výměně stávajícího parovodního potrubí za horkovodní. Záměr povede ke snížení tepelných ztrát, spotřeby primární energie a emisí CO2 .