Základní údaje

Liberecká teplárna zásobuje tepelnou energií téměř 13 tisíc domácností převážně na libereckých sídlištích, dalších více než 120 odběratelů z terciární sféry a desítku průmyslových podniků. Je technologicky propojena se sousedním zařízením na termické zpracování odpadů TERMIZO, které jí v celoročním průměru poskytuje více než dvě třetiny energie potřebné pro výrobu tepla.

Zdrojovou základnu tvoří celkem šest kotlů o celkovém tepelném výkonu 94,9 MW a tři kogenerační jednotky o výkonu 3,6 MW. Distribuční soustava zahrnuje 37,8 km primárních a 35,3 km sekundárních rozvodů.

Teplárna

Struktura společnosti

Energie holding

ENERGIE Holding, a. s.

76,04 %

Ještěd

Statutární město Liberec

23,96 %

Zaměstnanec

Počet zaměstnanců*

79

Teplo

Instalovaný tepelný výkon*

94,867 MW

Elektřina

Instalovaný elektrický výkon*

3,558 MW

Dodávky tepelné energie*

  • Domácnosti: 12 893
  • Samostatné průmyslové areály: 9
  • Odběratelé z terciární sféry: 126

Dodávky elektrické energie*

  • Odběratelé: 1
*údaje platné k 30. 09. 2023

Představenstvo

Jan Sedláček

Jan Sedláček

předseda představenstva pověřený řízením úseku financí, obchodu, speciálních projektů a koordinace v regionu

Petr Boukal

Ing. Petr Boukal

místopředseda představenstva pověřený řízením úseku techniky a provozu

Dozorčí rada

Jörg Lüdorf

předseda

Ing. Jaromír Prokop, MBA

člen

Ing. Martin Drinka

člen

Ing. Jan Vencour

člen

Mgr. Jan Marek

člen

Ing. Vojtěch Prachař

člen

Údaje z obchodního rejstříku

Název subjektu: Teplárna Liberec, a. s.

IČO: 62241672

Sídlo: Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec IV-Perštýn

Spisová značka: B 653 vedená v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Den zápisu: 13. 02. 1995

Údaje o plátci DPH

Název subjektu: Teplárna Liberec, a. s.

DIČ (DPH): CZ62241672

Sídlo: Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec IV-Perštýn