Projekt revitalizace soustavy centrálního zásobování teplem - GreenNet I

Develore

Základní informace

 

Předmětem projektu GreenNet I byla přestavba jedné ze tří páteřních tepelných sítí soustavy centrálního zásobování teplem - parovodu „Město“ - vedoucí z teplárny dolním centrem města do lokality Pavlovice a Ruprechtice. Při realizaci došlo k výměně zastaralých parovodů za úspornější horkovody, které více odpovídají současným i budoucím nárokům připojených odběratelů. Celková délka realizované trasy čítá 9,1 km, většina potrubí byla uložena pod zem.

Cílem projektu bylo především snížit tepelné ztráty na parovodu a zvýšit efektivitu dodávek tepla. Modernizace teplárenské sítě přispěla k další stabilizaci cen tepla. Při realizaci projektu zmizely z koryta řeky kilometry parovodů. V centru města se otevřel prostor ke zpřístupnění řeky Nisy pro obyvatele a návštěvníky Liberce. 

Celkové náklady modernizace parovodu „Město“ přesáhly 300 milionů korun. Teplárna si vzala na projekt úvěr v bance a také získala více než sedmdesátimiliónovou dotaci z OP PIK v rámci MPO. Projekt Revitalizace CZT Liberec – GreenNet je spolufinancován Evropskou unií.

Stavební práce spojené s rekonstrukcí a vymístěním parovodního potrubí z koryta Nisy trvaly přibližně dva roky od zahájení projektu na jaře 2018. V roce 2018 proběhla přeměna parovodů v Pavlovicích a Ruprechticích, v roce 2019 se pokračovalo podél Nisy až k teplárně.

Členové výboru pro GreenNet I

  • Mgr. Jan Marek
  • Ing. Jan Vencour
  • Ing. Roman Petruch

 


 

Co o nás říkají zákazníci?

Avatar

Jan Laupy

Společenství vlastníků Jeřmanická

Jako společenství jsme spokojeni, že nás teplem a teplou vodou zásobuje liberecká teplárna. To, co se dělo v nedávné době v jiných městech, jenom ukazuje, že v Liberci jsme tímto obdobím prošli bez ztráty kytičky.

Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička
Avatar

Helena Korejsová

OSBD Liberec

Se službami Teplárny Liberec jsme spokojeni. Vyhovuje nám komunikace a vstřícnost ze strany zaměstnanců. Dodávka tepla je pravidelná, případy nenadálého výpadku řeší teplárna ihned.

Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička
Avatar

Ing. Vlastimil Čadílek

FC Slovan Liberec, a.s.

Teplárna Liberec je výhradním dodavatelem tepla a teplé vody do areálu U Nisy. FC Slovan si váží bezproblémové spolupráce, dodávek tepla bez výpadků, kvalitního provádění servisních služeb, nadstandardního jednání ze strany vedení společnosti a obchodního oddělení.

Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička Hvězdička