Historie

Od roku 1972, kdy byla úspěšně zahájena výstavba liberecké teplárny, uplynulo již více než 50 let. Za tu dobu prošla naše společnost mnoha změnami. Podívejte se na vývoj událostí a významné milníky spojené s historií centrálního zásobování teplem v Liberci.

Historie teplárny

Časová osa

60. a 70. léta

Průmyslové podniky a lokální výtopny zásobovaly teplem nejen sebe, ale také okolní sídliště. S rozvojem města a vyšší potřebou energie však jejich dodávky přestávají stačit. V důsledku toho bylo rozhodnuto o výstavbě teplárny.

1972

Zahájení výstavby centrálního zdroje tepla.

1976

Spuštění zkušebního provozu prvního kotle K1.

1977

Oficiální spuštění provozu liberecké teplárny. Z Liberce postupně mizí přes dvacet komínů podnikových výtopen, kterých už nebylo třeba. Do provozu byl uveden kotel K2.

80. až 90. léta

Hlavním palivem s ohledem na velmi příznivou cenu se stal mazut (TTO).

1984

Z důvodu rozvoje textilního průmyslu teplo poprvé nestačí a dochází k regulaci jeho dodávek. Budují se proto špičkové zdroje na koncích tepelných soustav a do provozu míří třetí velký kotel K3.

90. léta

Výstavba středotlakého plynovodu spolu s přestavbou hořáků základních kotlů na dvoupalivové (mazut a zemní plyn) umožnila kombinované spalování a tím i snížení emisí oxidu siřičitého.

1992

Instalace nových dvoupalivových hořáků u kotlů K1, K2, K3.

1998

Zahájení výstavby chemické úpravny vody v areálu teplárny.

1999

Spuštění provozu zařízení na energetické zpracování odpadu TERMIZO a využití energie vytvořené likvidací komunálních odpadů k výrobě tepla a elektřiny.

2010

Liberecká teplárna představila nové logo.

2011

Uskutečnil se třetí ročník úspěšného Dne páry s návštěvností přesahující 500 osob.

2012

Začal být kladen větší důraz na udržitelnost (kogenerace, TTO nově pouze záložním palivem).

2013

Přívalový déšť zaplavil celou řadu teplárenských zařízení. Voda v elektroinstalaci způsobila zhruba dvouhodinový výpadek jednoho z plynových kotlů, ale dodávky tepla nebyly ohroženy. Do provozu byla oficiálně uvedena kotelna Františkov.

2015

Vznikl elektronický vyjadřovací portál, kde si projektanti a stavebníci mohou pohodlně vyřídit žádost o vyjádření k existenci sítí.

2018

Zahájení realizace projektu GreenNet - modernizace jedné větve primární tepelné sítě vedoucí z teplárny do Pavlovic a Ruprechtic. Z koryta řeky Nisy mizí kilometry nevzhledných parovodů.

2021

Spuštění provozu veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily. 

2022

Do činnosti byla uvedena druhá kogenerační jednotka na hlavním zdroji.

2023

Do provozu uveden nový multipalivový kotel K15.