Informace
Byt

Jak zefektivnit šíření tepla v bytě?

Existuje několik tipů, které mohou pomoci částečně zamezit tepelným ztrátám a udržet teplo v místnosti. Zde Vám přinášíme některé z nich:

  • Nechávejte před radiátorem volný prostor a zamezte jeho zastínění nábytkem, sušícím se prádlem apod.
  • Radiátory pravidelně čistěte od prachu.
  • Nepoužívejte radiátor jako sušičku prádla.
  • Zavírejte dveře do chladnějších místností bytu.
  • Dbejte na správně utěsněná okna a dveře, případně instalujte okenní reflexní fólie.
  • Za radiátor umístěte speciální hliníkovou fólii, od níž se teplo odrazí zpět do místnosti.
  • Přes noc zatahujte závěsy, rolety nebo žaluzie – zamezí úniku tepla.
Chci poradit

Měla by se teplota různých místností v bytu lišit? Proč?

Mnoho domácností udržuje konstantní teplotu ve všech místnostech bytu. Ta se často vyšplhá až na 25 °C, byť trendem je tyto hodnoty snižovat. Navyknutím na takto vysokou teplotu ztrácí lidský organismus schopnost adaptovat se na teplotní rozdíly a chladnější prostředí. V důsledku toho se člověk stává náchylnějším k sezonním virózám. Navíc je prokázáno, že se nižší teplota například v ložnici pozitivně odráží na kvalitě spánku.

Chci poradit
Plány
Trubky

Jak ušetřit na výdajích za teplo?

Běžnou hlavicí si na radiátoru nastavíte míru průtoku teplé vody do topného tělesa. Radiátor tak byt vytápí konstantně bez ohledu na okolní teplotu. V místnosti pak můžete mít chladno nebo naopak přetopeno. Pro tepelný komfort a finanční úsporu raději používejte chytré termostatické hlavice, jejichž úkolem je udržovat v místnosti ideální teplotu. Tento mechanismus dokáže reagovat na okolní teplotu – samovolně otevře nebo zavře ventil a udržuje teplotu v místnosti na požadovaném stupni. Radiátor tedy vydává teplo jen tehdy, kdy je to potřeba.

Chci poradit

Jaký je ideální stupeň vlhkosti v bytě?

Vlhkost v interiéru by se měla ideálně pohybovat mezi 40 až 50 %. Při vyšších nebo nižších hodnotách potřebujete pro dosažení stejného pocitu tepla topit daleko více. Vlhkost nad 60 % je v kombinaci s chladnými povrchy častou příčinou vzniku kondenzátu vodních par a plísní. Pravidelným a správným větráním eliminujete vlhkost vzduchu i zkondenzované vodní páry na oknech.

Chci poradit
Byt

Jak vzniká zavzdušnění a jakým způsobem mám odvzdušnit topnou soustavu?

Vzduch se dostává do radiátorů zejména při provádění oprav topné soustavy jak v objektu, tak i v rozvodu centrálního zásobování. Opravy zpravidla probíhají mimo topnou sezónu. Voda doplněná po dokončení oprav je obvykle neodplyněná a plyny se uvolňují tím více, čím je vyšší teplota topné vody. Proto se ve většině případů objevují potíže se zavzdušněním soustavy topné vody na podzim, kdy klesá venkovní teplota a v reakci na to se zvyšuje teplota topné vody. Po opětovném spuštění vytápění nebo při zvyšování teploty pak vzduchové bubliny brání ideálnímu průtoku horké vody, což vede k tomu, že se radiátory nedokážou dostatečně rozehřát.
Provádíte-li odvzdušnění během dne, uzavřete si termostatický ventil. Po odvzdušnění otevřete termostatický ventil a postup opakujte, dokud se v radiátoru bude nacházet vzduch. Tento postup opakujte několik po sobě jdoucích dní, a nejlépe po dohodě s naším dispečinkem, který na domluvenou dobu odstaví oběhová čerpadla. Pro odstranění plynů z otopné soustavy by měly být jednotlivé radiátory opatřené odvzdušňovacími ventily. Pro co nejefektivnější vytápění je ideální odvzdušnit všechny radiátory v domě současně. 

Chci poradit

Jak probíhá výroba tepla?

Teplárna je technologicky propojena se zařízením na energetické využití odpadů TERMIZO, které ji poskytuje zpracováváním komunálního odpadu více než dvě třetiny energie potřebné pro výrobu tepla. Zbývající třetinu tvoří jiné alternativní zdroje v podobě zemního plynu nebo topných olejů. V hlavním zdroji Teplárny Liberec jsou instalovány parní a horkovodní kotle. Dříve zde byly jen parní kotle, ale nyní probíhá postupná přestavba na horkovodní soustavu. Na hlavním zdroji máme současně k dispozici dvě kogenerační jednotky zajišťující kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie.

Chci vědět více
Uhlí
Rozvody

Jak se dostává teplo ke spotřebiteli?

Teplárna disponuje třemi páteřními větvemi (jednou horkovodní a dvěma parovodními), prostřednictvím kterých dodává tepelnou energii svým zákazníkům.
Větev "Město" byla zmodernizována na horkovodní v roce 2019 a vede podél řeky Nisy až do Pavlovic a Ruprechtic. V této větvi horká voda putuje z naší teplárny soustavou zásobování teplem v novém zaizolovaném potrubí do jednotlivých výměníkových stanic. Další dvě větve "Textilana" (centrum města, Broumovská, Kunratická) a "Vratislavice" (Rochlice, Vesec, Doubí, Vratislavice) jsou nyní parovodní.
Ve výměníkových stanicích je teplo předáváno do rozvodného systému vytápění a teplé vody, případně putuje teplovodybdo objektových předávacích stanic připojených domů.
Distribuční soustava liberecké teplárny zahrnuje 9,5 km horkovodů, 27,2 km parovodů a 35,3 km sekundárních rozvodů mezi výměníkovými stanicemi a připojenými objekty.

Chci vědět více

Co je VS a OPS?

Výměník neboli výměníková stanice (VS) upravuje parametry teplonosné látky na požadované hodnoty. Obsahuje zařízení, které měří a reguluje dodávky tepla jednomu nebo více odběratelům. Objektová předávací stanice (OPS) je umístěna na vstupu do objektu zásobovaného teplem. Obsahuje obvykle zařízení pro vytápění objektu a zařízení pro ohřev teplé vody.

Chci vědět více
Lampa
Komín

Na čem je založen princip vytápění u koncového odběratele?

Teplonosným médiem v rozvodech je pára či horká/teplá voda. V této formě teplo putuje ke spotřebiteli. Teplo je v předávací stanici u odběratele přetransformováno na parametry potřebné pro daný objekt, případně u rozsáhlejších soustav vede z výměníkové stanice tzv. čtyřtrubkovým rozvodem. To znamená, že v objektu není další předávací stanice, ale je napojen přímo na potrubí z výměníkové stanice, která zajišťuje dohodnuté parametry předávaných médií (vytápění, teplá voda).

Chci vědět více

Co se děje se spalinami vzniklými při výrobě tepelné energie?

Spaliny vzniklé při výrobě tepelné energie prochází víceúrovňovou filtrací a pokročilými metodami čištění, které zajistí zachycení většího množství škodlivin. Následně jsou spaliny odváděny komínem vysoko nad městem do ovzduší a dochází k jejich postupnému rozptýlení. Hodnoty vypouštěných spalin jsou neustále regulovány a kontrolovány.

Teplárna je povinna průběžně vyhodnocovat a plnit přísné emisní limity dle platné legislativy ČR a EU. Zároveň pravidelně spolupracuje s odpovědnými orgány státní správy.

Chci vědět více
Komín