Představení společnosti

Jsme Teplárna Liberec, výrobce a dodavatel tepelné energie pro Liberec a blízké okolí. Tepelnou energií zásobujeme téměř 13 tisíc domácností, více než 120 odběratelů z terciární sféry a desítku průmyslových podniků.

Teplárna
Ještěd

Vize společnosti

Teplárna Liberec si stanovuje postupovat v souladu s cirkulární ekonomikou, dosáhnout nezávislosti na externích zdrojích paliv, učinit zásadní kroky pro zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí, efektivně využívat potenciálu moderních technologií v oblasti energetiky a pozitivně se podílet na rozvoji města Liberec.

Co nás odlišuje od konkurence?

Naše unikum spočívá v propojení se zařízením na termické zpracování odpadů TERMIZO, díky čemuž získáváme více než dvě třetiny energie potřebné pro výrobu tepla. Kromě osmi kotlů provozujeme i tři kogenerační jednotky pro kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie. Splňujeme přísné emisní limity, zdroje centrálního zásobování jsou důsledně kontrolovány.

Nejsme jen dodavateli komodity, tepelná energie z liberecké teplárny je komplexní a pohodlnou službou. Nezatěžujeme zákazníky administrativou ani správou zařízení. Nečekají je mimořádné náklady na revize a údržby. Na poruchy reagujeme okamžitě a náš servisní tým se stará o klienty 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Ještěd

Poznejte teplárnu

Chcete poznat nitro liberecké teplárny? Absolvujte jednu z našich komentovaných prohlídek. Pořádáme exkurze, během kterých se dozvíte více o historii teplárny i výrobě tepelné energie. Prohlédnout si můžete například původní parní kotel K1 o výkonu 51 MW, moderní horkovodní kotel K15 s výkonem 15 MW či kogenerační jednotky.

Exkurze

Teplárna Liberec je unikátní technologický komplex, který vyrábí tepelnou a elektrickou energii pro obyvatele Liberce již téměř 50 let. Využijte jedinečnou možnost navštívit běžně nepřístupná místa našeho provozu a podrobněji se seznamte s celým výrobním procesem od přípravy demineralizované vody až po distribuci tepla koncovému odběrateli.

Naše exkurze obvykle trvá 60 až 120 minut v závislosti na množství dotazů. Zejména v případě nižších ročníků ZŠ je možné připravit prezentaci na míru potřebám dětí. Ideální počet účastníků v jedné skupině je 20 osob. 

Exkurze
Tabule

 

Pro školy

Exkurze vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SOU, SŠ, VOŠ a VŠ. Lze pojmout jen v obecné rovině, nebo odborně (zejména pro studenty VŠ).

Rodina

 

Pro veřejnost

Exkurze je určena nejen nadšencům do technologií, ale každému zájemci, který se chce dozvědět více o výrobě a distribuci tepelné i elektrické energie.

Fotogalerie