Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Všechny aktivity konáme s ohledem na udržitelný rozvoj a spokojenost našich zákazníků
i všech občanů města Liberce. V rámci společenské odpovědnosti klademe důraz především na:

 • Ochranu životního prostředí
  a využití lokálních zdrojů

 • Postupnou modernizaci
  a rozvoj našich technologií

 • Podporu místních projektů
  a komunitního života
 • Otevřený a transparentní obchodní přístup
 • Angažovanost našich zaměstnanců
Ještěd

Hospodaříme udržitelně

Využíváním termicky zpracovaného odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie cíleně chráníme životní prostředí, šetříme neobnovitelné zdroje a podporujeme cirkulární ekonomiku.

V rámci projektu GreenNet, jehož první etapa byla dokončena v roce 2020, došlo k přerodu jedné ze tří parovodních větví na horkovodní. Tímto krokem jsme dosáhli eliminace tepelných ztrát na zmodernizované větvi o desítky procent. Výměnu dalších potrubí připravujeme v následujících letech. Cílem tohoto projektu je nejen snížení úniku tepla v rozvodech, ale také stabilizace cen za tepelnou energii pro naše zákazníky a vytvoření příjemnějšího okolního prostředí, neboť většina potrubí bude během modernizace uložena pod zem.

Komín
Laptop

Přestože jsme součástí nadnárodní energetické skupiny ENETIQA, zůstáváme stále lokální organizací, která dbá především na spokojenost občanů našeho města. Podporujeme místní firmy, projekty a komunitní život.

Dbáme na udržování dobrých obchodních vztahů se svými zákazníky, dodavateli
i spolupracujícími firmami, a plníme své závazky vůči nim. Svým jednáním se neustále snažíme posilovat důvěru našich zákazníků, partnerů, akcionářů i dalších spolupracujících subjektů, organizací a úřadů.

Vhodně nastavenou firemní politikou podporujeme pozitivní motivaci svých zaměstnanců k práci i dalšímu rozvoji. Prostřednictvím různých aktivit se v nich snažíme budovat pocit vlastní důležitosti a sounáležitosti s naší organizací. Slova jako rovnost příležitostí, otevřené jednání s odbory, systém protikorupčního řízení a compliance management jsou nám vlastní.

Podporujeme