Zelená energie

Teplárna Liberec dlouhodobě usiluje o budování svého charakteru spolehlivého dodavatele energií poskytujícího multizdrojové řešení. Soustředí se především na rozdělení a rozšíření nabídky služeb s ohledem na udržitelný rozvoj města a dosažení CO2 neutrální společnosti.

Zelená energie

Uhlíková neutralita

Vizí teplárny je být do roku 2030 nezávislou na zdrojích fosilních paliv. Aktuálně pochází 70 % energie potřebné k výrobě tepla ze zařízení na termické zpracování odpadu TERMIZO. Zbývajících 30 % tvoří fosilní paliva, primárně zemní plyn. Z pohledu uzavření cirkulární ekonomiky a minimalizace negativního dopadu na životní prostředí je cílem teplárny snížit potřebu vstupních paliv modernizací páteřní sítě rozvodů v rámci projektu GreenNet II a III (výměna parovodů za efektivnější horkovody), čímž dojde k výrazné eliminaci tepelných ztrát, a využití lokálních zdrojů, zejména bioplynu. 

Záměrem uhlíkové neutrality je ochrana životního prostředí v našem městě snižováním emisí skleníkových plynů na nezbytné minimum a redukce činitelů přímo souvisejících s globálním oteplováním.

TERMIZO

TERMIZO je vysoce účinný kogenerační zdroj. Za rok energeticky využije průměrně 96 000 tun odpadů, čímž dokáže nahradit spotřebu zhruba 30 milionů m3 zemního plynu. Vlastní turbíny tohoto zařízení zároveň vyrobí elektrickou energii pro chod celé technologie a ještě do veřejné sítě dodají 15 GWh elektřiny, což je roční spotřeba přibližně 5 000 domácností. Teplárna Liberec je se společností TERMIZO technologicky propojena již od roku 1999.

 

Výroba vodíku

Výroba vodíku je jednou z dlouhodobých vizí liberecké teplárny. Vyrobený vodík najde své uplatnění zejména v oblasti energetiky a dopravy, neboť při jeho spalování vzniká kromě energie jen ekologicky nezávadná voda.

Zelená energie

Fotovoltaika

Komunitní energetika

Komunitní energetika je jednou z cest pro dosažení uhlíkové neutrality. Cílem teplárny je stát se hlavním partnerem energetického společenství Liberec, do nějž budou postupně začleněny lokální komunity v podobě městských i krajských objektů, průmyslových či obchodních areálů, ale také bytových družstev a společenství vlastníků. Teplárna je ve spolupráci se statutárním městem, Technickou univerzitou a společností LEEF Technologies zapojena do projektu NetZeroCities, jehož předmětem bude v letech 2023–2025 nastavení komunitní energetiky v Liberci, řešení elektromobility včetně městské dobíjecí infrastruktury a dosažení uhlíkové neutrality.

 

Solární a větrná energie

Budoucností Teplárny Liberec je navýšení produkce elektrické energie, která bude v portfoliu dodávaných služeb tvořit 30% podíl. Předpokladem je efektivní využití kogeneračních jednotek a moderních řešení v oblasti energetiky, výstavba solárních či větrných či elektráren.

 

Projekt Vize chytrý dům

Projekt nabídne zákazníkům chytré, ekologické a cenově atraktivní řešení dodávky elektrické energie spočívající ve výstavbě lokálních distribučních soustav a využití či možnosti akumulace elektřiny vyrobené vlastními zdroji, například prostřednictvím fotovoltaických panelů. Zároveň umožní sledovat a ovládat nastavení spotřeby v reálném čase.

Větrné elektrárny

Služby zelené energie