Přejděte k nám

Jsme stabilní a spolehlivý dodavatel tepla a teplé vody. Našim zákazníkům poskytujeme komfortní a bezpečnou službu bez starostí s důrazem na šetrný přístup k životnímu prostředí.

Přejděte k nám

Formulář pro přechod / opětovné připojení
k centrálnímu zásobování teplem

V případě zájmu o připojení Vašeho objektu k centrálnímu zásobování teplem nás prosím kontaktujte. Vaši žádost posoudíme a připravíme Vám nezávazný návrh optimálního řešení včetně případného pokrytí investice spojené s vybudováním přípojky a zajištěním dodávky.

Zasláním poptávky vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Teplárna Liberec, a. s.
Teplárna

Benefity přechodu / opětovného připojení

Spolehlivý zdroj tepelné energie

Spolehlivý zdroj tepelné energie

Nepřetržitá pohotovostní a servisní služba

Nepřetržitá pohotovostní
a servisní služba

Bezpečná dodávka bez starostí spojených s investicí, údržbou a revizemi zařízení

Bezpečná dodávka bez starostí spojených s investicí, údržbou a revizemi zařízení

Podmínky přechodu / opětovného připojení

Každou žádost o připojení k centrálnímu zásobování teplem posuzujeme individuálně na základě dat poskytnutých žadatelem. Je možné ji podat buď prostřednictvím portálu vyjádření k existenci sítí, nebo zasláním nezávazné poptávky našemu obchodnímu oddělení. Pro napojení nového objektu či opětovné připojení odběratele je třeba mít v napojovacím bodě dostatečnou výkonovou kapacitu. Je-li kapacita pro napojení v místě přípojky dostatečná a připojení nebrání žádné nepřekonatelné překážky (věcná břemena, nemožnost získat stavební povolení atd.), vydáme kladné stanovisko k realizaci připojení.

Případně požadavek převezme naše obchodní oddělení, které provede posouzení možnosti vybudování technologie na náklady Teplárny Liberec a předloží potenciálnímu zákazníkovi indikativní nabídku připojení včetně odhadu nákladů a návrhu spolupráce. V případě souhlasu žadatele s navrženým postupem připraví naše technické oddělení projekt za účelem získání stavebního povolení, dále potom prováděcí projekt. Případně zajistí uzavření smluv o věcném břemeni na trase, kudy přípojka povede, naplánuje a provede realizaci výkopových prací, uložení potrubí, vybudování předávacích stanic včetně montáže a zprovoznění zařízení. Samozřejmostí je provedení všech revizí a kontrol, které ukládá zákon, před a po spuštění zařízení.

Pokud se zákazník rozhodne vybudovat přípojku na vlastní náklady, Teplárna Liberec mu poskytne potřebnou součinnost a případné poradenství či zprostředkování prací spojených s realizací připojení.
Naše obchodní oddělení následně vypracuje návrh smlouvy o dodávce tepelné energie na základě požadovaných parametrů odběru.

Zjistit více

Nejčastěji se ptáte na tyto otázky

Jak se vyrábí teplo?
Rozbalit

Hlavní zdroj Teplárny Liberec tvoří parní a horkovodní kotle včetně dvou kogeneračních jednotek zajišťujících kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie.  V kotelně na Františkově se nachází dva teplovodní kotle a jedna kogenerační jednotka.


Pro výrobu chladu využívá naše teplárna technologii zvanou absorpční chlazení. Proces absorpčního chlazení probíhá kontinuálně za vysokého podtlaku v lokálních absorpčních jednotkách, které k výrobě chladu využívají tepelnou energii ze soustavy centrálního zásobování teplem, a tím maximálně redukují negativní dopad výroby chladu na životní prostředí.


Teplárna Liberec je technologicky propojena se zařízením na energetické využití odpadů TERMIZO, které ji poskytuje zpracováváním komunálního odpadu více než dvě třetiny energie potřebné pro výrobu tepla. Zbývající třetinu tvoří alternativní zdroje v podobě zemního plynu a topných olejů.