Vyjádření k existenci sítí

Vyjádření k existenci sítí

Teplárna Liberec spustila 1. října 2015 vlastní elektronický vyjadřovací portál, kde si projektanti a stavebníci mohou pohodlně vyřídit žádost o vyjádření k existenci sítí. Tyto dokumenty jsou nezbytné k projektové dokumentaci, pro územní či stavební řízení nebo k prodloužení platnosti vyjádření. Stanovisko k existenci sítí je zasíláno elektronicky ve formátu PDF, v případě potřeby společně s digitálním výstupem dat ve formátu DWG.

Přejít na vyjadřovací portál

Formulář obsahuje pět po sobě jdoucích stran, aktuálně používaná strana je v horní liště vždy zvýrazněna. Pro přechod mezi jednotlivými stranami slouží políčko „Následující krok“. V případě nejasností použijte instalované nápovědy.

Trasy vedení sítí v mapových podkladech ve správě Teplárna Liberec, a. s., jsou pouze informativní. K upřesnění polohy teplárenských sítí je nezbytné kontaktovat příslušného pracovníka, který je ve vyjádření uveden a na základě objednávky na místě průběh sítí určí.

Generovaná poloha sítí je orientační a tuto informaci nelze použít pro žádný stupeň schválení dokumentace dle zákona č. 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 274/2001 ve znění pozdějších předpisů.