Od vize k realitě: Příběh projektu GreenNet I

Projekt GreenNet I představuje inspirativní příběh o transformaci infrastruktury, který se odehrál v srdci města Liberce. Přečtěte si o tom, jak tento krok měl velký dopad na životní prostředí a efektivitu městské infrastruktury.

17. 06. 2024

Projekt GreenNet I představuje inspirativní příběh o transformaci infrastruktury, který se odehrál v srdci města Liberce. Realizace projektu se zaměřila na kompletní přestavbu parní tepelné sítě na moderní horkovodní systém, který přináší efektivnější využití energie a snižuje uhlíkovou stopu. Tato tepelná síť, zásobující teplem oblast dolního centra města a okolní sídliště, prošla radikální proměnou, která zahrnovala vybudování nových horkovodů, přestavbu předávacích stanic a demontáž parního kotle. Od vize po realitu, projekt GreenNet ukázal odhodlaní k inovaci a udržitelnosti, což se promítlo nejen v energetických úsporách, ale také v poklesu emisí CO2. Přečtěte si o tom, jak tento krok měl velký dopad na životní prostředí a efektivitu městské infrastruktury.

Za historií dokončeného projektu GrennNet I se ohlédneme společně s Ing. Jiřím Štefanem. „Realizovaný projekt GreenNet I řešil kompletní přestavbu parní tepelné sítě na horkovodní na trase tepelného napáječe (TN) Město. Tato tepelná síť zásobuje teplem zejména oblast dolního centra města Liberce a dále okrajové sídlištní celky v oblasti Starých a Nových Pavlovic a Ruprechtic. Páteřní část tepelné sítě vede od Teplárny především v okolí toku Lužické Nisy.

Vlastní přestavba byla fyzicky realizována vybraným dodavatelem prací v době od 1.6.2018 (den předání staveniště) do 27.2.2020 (den převzetí díla). V rámci přestavby tepelné sítě došlo k vybudování nových horkovodů v celkové délce trasy cca 9,9 km a k přestavbě celkem 30 předávacích stanic ze systému pára-voda na voda-voda. V centrálním zdroji došlo k demontáži parního kotle K3, na jehož místě byla vybudována centrální předávací stanice pára/horká voda a dále instalována jedna kogenerační jednotka o elektrickém výkonu 999 kWe a tepelném výkonu 1172 kWt.

V oblasti dolního centra města, zejména v okolí objektu Libereckého kraje, došlo při realizaci stavby k vymístění parovodu uloženého nad tokem Lužické Nisy do podzemního uložení, aby mohlo dojít k rozvoji využití této centrální městské části. Stejně tak bylo nové vedení horkovodu z okolí toku řeky Nisy uloženo do podzemního vedení zejména v okolí ulic Okružní a Wintrova, tedy v prostoru za dolním centrem města.

Celkové náklady na kompletní přípravu a realizaci této rozsáhlé stavby včetně všech projekčních a prací a inženýrských činností se pohybovaly okolo 295,5 mil. Kč. Na způsobilé náklady projektu jsme od MPO z programu OP PIK obdrželi dotaci ve výši 69,6 mil. Kč.

Energetickým posudkem zpracovaným po realizaci projektu bylo prokázáno, že realizací projektu došlo k úspoře primární energie a snížení produkce CO2 ve výši 3 639 t/rok.“ Dodává na závěr Ing. Jiří Štefan.

Projekt GreenNet I se stal vzorem pro udržitelné transformace infrastruktury ve městech, přinášející efektivnější využití energie a výrazné snížení uhlíkové stopy. Odhodlání k inovaci, zviditelněné v jeho realizaci, ukazuje, že se můžeme spolehnout na podobné projekty jako modely pro budoucí ekologickou a energeticky úspornou budoucnost. Navazující projekty GreenNet II a III již pokračují v této stopě, rozšiřují infrastrukturu a hledají další možnosti pro udržitelné využití energie v městském prostředí.

Od vize k realitě: Příběh projektu GreenNet I