Rozhovor s Ing. Tomášem Urbanem: Inovace v teplárenských sítích

Ing. Tomáš Urban, jednatel projekční firmy SITEZ s.r.o., nám v rozhovoru přiblíží, jak tyto inovativní projekty přispívají k udržitelné budoucnosti. Dozvíte se o jejich cílech, technologiích a výzvách, kterým čelili při jejich realizaci.

17. 06. 2024

Jaké technologické inovace přináší projekty GreenNet II a III ve srovnání s GreenNet I, který byl dokončen v roce 2020, a jaký je hlavní důvod změny teplonosného média z páry na horkou vodu?

Oba projekty GreenNet II a III navazují technologicky na akci GreenNet I dokončenou v roce 2020. Dochází u nich také ke změně teplonosného média ze stávající páry na horkou vodu. Jedná se o technologický posun k radikálnímu snížení tepelných ztrát a bezpečnosti dodávky tepelné energie v Liberci.

 

Jaký je plán rekonstrukce sítí a výměníkových stanic v Liberci během stavebních sezón 2024 a 2025, a kdo je bude zhotovovat?

Během dvou stavebních sezón 2024 a 2025 dojde k rekonstrukci cca. 20km sítí a 60 výměníkových stanic provozovaných jak Teplárnou Liberec, tak jinými subjekty. Zhotovitelem projektu GreenNet II je společnost Metrostav, zatímco zhotovitelem projektu GreenNet III je společnost Systherm.

 

Jaké oblasti budou revitalizovány projektem GreenNet II a GreenNet III, a jaké jsou hlavní směry tepelných napáječů, které tyto projekty ovlivní?

GreenNet II revitalizuje Tepelný napáječ Textilana/Nová Ruda, který vede přes sídliště Broumovská jedním směrem do sídliště Kunratická a druhým přes bývalý areál Textilana, dále skrz Krajskou nemocnici až k ulici Pastýřská a Plaveckému bazénu.

GreenNet III revitalizuje Tepelný napáječ Vratislavice, který vede podél Nisy proti proudu. Síť má tři hlavní směry. Jeden do oblasti Vesec, druhý do sídliště Rochlice a nejvzdálenější až do Vratislavic.

 

Existuje nějaká lokalita, která zůstane v parním řešení a proč?

Jediná část, která zůstane v parním řešení je zásobování Hokejové arény a oblastí v okolí. Dále pak areál společnosti Magna Exteriors, která využívá páru pro technologické procesy a nebylo možné měnit médium na horkou vodu.

 

Jakým způsobem plánuje Teplárna Liberec zlepšit estetiku města a snížit viditelnost nadzemních částí infrastruktury v rámci projektů GreenNet II a GreenNet III, a jaký je záměr ohledně budoucího připojení dalších zájemců k dodávce tepla z ekologického zdroje?

Teplárna Liberec vyšla vstříc požadavku Magistrátu, aby na frekventovaných místech bylo prostředí očištěno od nadzemních částí, které esteticky do města nepatří a využilo se tak podzemní řešení. Stejně jako v ulici Košická při GreenNetu I, budou přeloženy pod zem mostní konstrukce přes Tř. Dr. Milady Horákové a přes ulici Čechova. Tím se po stavební sezóně 2025 tato lokalita opticky odlehčí. K uložení nadzemních částí do podzemí dojde v deseti dalších částech obou sítí, ale výše zmíněné dva se dotkne největšího počtu obyvatel.

Všechny tři tepelné napáječe jsou navrženy tak, aby byly schopny připojit v budoucnu další zájemce o dodávku tepla z ekologického zdroje.

Rozhovor s Ing. Tomášem Urbanem: Inovace v teplárenských sítích